Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

Kasım 2013’de Ankara’da düzenlenecek olan Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu’nun yirmi birincisini düzenlemek üzere çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. İki yılda bir düzenlenen ve camiamızda önemli bir etkinlik olarak kabul görmüş olan bu sempozyumda da amacımız ülkemiz dermatologları arasında mesleki eğitime ve gelişime katkıda bulunmanın yanı sıra dostluk ilişkilerinin de pekiştirilmesini sağlayacak bir ortam yaratmak olacaktır.

Bu sempozyumda ana konu olarak Psoriasis’i her yönüyle ele almayı amaçladık. Sempozyumun ana sloganı olarak ise “Psoriasis; Deri ve Ötesi”ni belirledik. Programımızın ilk yarım gününü psoriasise ayırmayı planlıyoruz. Bu konuda ulusal ve uluslararası deneyime sahip bilim insanlarının deneyimlerini bizlerle paylaşmasını amaçlamaktayız.

Ana konu dışında şüphesiz biz dermatologların ilgi alanına giren çok farklı konularda zengin bir program hazırlamayı da göz ardı etmeyeceğiz. Sempozyumda Deri ve Zührevi Hastalıklar adına uygun biçimde güncel konuları kapsayan paneller, konferanslar, kurslar, uydu sempozyumları yer alacak ve yurtdışı ve yurtiçinden konularında deneyimli Meslektaşlarımız tarafından sunulacaktır.

Ülkemizden yapılmış, jüri tarafından seçilecek olan bir araştırma yayınına Ankara Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği tarafından aziz hocamızın anısına verilen ve geleneksel hale gelen “Dr. Feriha Tat - Prof. Dr. A. Lütfü Tat Araştırma Ödülü” verilecektir.

Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağımız bu sempozyumun hepimiz için doyurucu geçmesini ve anılarımızda güzel izler bırakmasını umut ediyoruz.

Düzenleme Kurulu Adına

Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Burhan Aksakal